اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۵۳۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۰۴۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۶۱۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۲۳۱۸۵۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ،پاساژ عزیزی پلاک 22

پمپ کفکش سه فاز بهاران نوین 33995301

تلفن

  • ۳۳۹۹۵۳۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۰۴۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۵۶۱۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۲۳۱۸۵۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان سعدی جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ،پاساژ عزیزی پلاک 22